PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Písemné překlady

Soudní překlady z hebrejštiny do češtiny či naopak (Rodný list, Výpis z registru obyvatel – Tamcit rišum – tamzit rishum, Výpis z rejstříku trestů, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozvodový list, Plná moc, Rozsudek soudu, závěť, výplatní pásky, bankovní výpisy, různá potvrzení, smlouvy a úřední dokumenty – včetně překladů veškerých dokumentů a formulářů pro Ministerstvo vnitra ČR a zároveň  osobní doprovod a tlumočení při podávání žádostí o povolení k dlouhodobému/přechodnému/trvalému pobytu….. ) jsou potřebné při styku s úřady veřejné správy.  Jako soudní tlumočnice Vám připravím překlad originálního dokumentu (či notářsky ověřené kopie), který opatřím tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem se státním znakem. Soudně ověřený překlad  opatřený Apostilou z MZV ČR Vám přijme bez problémů libovolný úředník státu Izraele (či naopak v České republice).

Soudní překlady z češtiny do hebrejštiny či naopak připravuji rychle a korektně. Řídím se přáním klienta. Stálý klient má automaticky slevu z ceny (základní cena se řídí vyhláškou Zákona o znalcích a tlumočnících).

Jako překladatelka pracuji již přes dvacet pět let a mé zkušenosti jsou získané jak z dlouholeté praxe v Izraeli (státní zaměstnankyně v Jad Vašem, Jeruzalém), tak i z mnoha dalších pracovních příležitostí v zahraničí a v České republice. Mám ukončené vysokoškolské vzdělání z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ovládám i další světové jazyky, a proto neváhejte a kontaktujte mne!

Tlumočení – ústní překlady

Potřebujete jednat s izraelskými obchodními partnery v hebrejském jazyce? Nebo máte slyšení u soudu, svatbu s Izraelcem v České republice, setkání na velvyslanectví či jiné záležitosti týkající se úřední komunikace? Jako soudní tlumočnice jsem oprávněna překládat ústně veškerou komunikaci (tlumočení) a potřebnou dokumentaci stvrzuji svým podpisem, doložkou a kulatým razítkem.

Cena je účtována za každou započatou hodinu. Jste stálým zákazníkem? Neobávejte se vysokých cen běžných v jazykových agenturách! Cena se stanovuje dohodou a sleva je u dobrého klienta samozřejmostí!

Vysoká kvalita překladů je podložena odbornou konsultací s výjimečnými specialisty a odborníky. Texty z oborů jako např. lékařské odborné texty konsultuji s jednotlivými lékaři a specialisty. Právní dotazy jsou prodiskutovány se zkušenými advokáty. Samozřejmě vše v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů včetně zachování mlčenlivosti. Neustále se vzdělávám a neváhám přijímat poznatky i od svých klientů.